“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”

“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
“วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง”
ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

comments

Scroll Up