ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพาณิชการและเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College, Myanmar สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารธุรกิจ จำนวน 30 คน เพื่อเรียนรู้หลักสูตรระยะสั้นระหว่างวันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2561

comments

Scroll Up