“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ภายใต้แนวคิด “วิจัยพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ปประโยนช์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับปประเทศ ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

comments

Scroll Up