ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครนักการหญิง เป็นลูกจ้างประจำ

ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 25100
รับสมัครนักการหญิง เป็นลูกจ้างประจำ
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 20 – 40 ปีขึ้นไป
2.การศึกษา ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
3.มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
4.เป็นคนขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักษาบริการ
สมัครได้ที่ ฝ่ายงานบุคคล วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
โทรศัพท์ 054 – 811 603 ต่อ 11 หรือ 16

comments

Scroll Up