บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่5

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่5
ในวันที่ 4-6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

comments

Scroll Up