ด่วน! วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครงานด่วน

ด่วน! วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง

ตำแหน่ง  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  อ.พิมพร  เทพปินตา

ยื่นใบสมัครที่งานบุคคล    สำนักงานอธิการบดี  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

173/1 ถ.พหลโยธิน  ต.ชมพู  อ.เมือง  จ.ลำปาง  52100 โทรศัพท์ 054 – 811 – 603 ต่อ 18 หรือ 22

โทรมือถือ   086 – 184 – 6817   หรือส่งใบสมัครทางอีเมล   phimlcct@hotmail.com

comments

Scroll Up