คณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเป็นตัวแทนร่วมพิธีส่งมอบห้องแสดงภาพประวัติศาสตร์ชุมชนวัดศรีปงชัย

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเป็นตัวแทนร่วมพิธีส่งมอบห้องแสดงภาพประวัติศาสตร์ชุมชนวัดศรีปงชัย ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม2561 เวลา 13.30 น ซึ่งเมื่อปีพ.ศ. 2559 ทางเจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อเป็นกองทุนจัดทำห้องประวัติศาสตร์ชุมชนวัดศรีปงชัย ได้จำนวน 30,780.- บาท และเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้ไปช่วยกันขนของออกจากห้องดังกล่าวและทำความสะอาดเพื่อรอการปรับปรุงห้อง ต่อมาคณะศรัทธาวัดศรีปงชัยและโรงแรมรีสอร์ทที่ลำปางได้ร่วมทำบุญสมทบกองทุนนี้อีก 70,000.- บาท และทางวิทยาลัยสงฆ์ลำปางได้มีโครงการร่วมสมทบเงินอีกจำนวน 50,000.- บาท รวมเป็นเงิน 150,780 บาท และมาดำเนินการในการจัดพิธีส่งมอบห้องแสดงภาพประวัติศาสตร์ชุมชนวัดศรีปงชัย

comments

Scroll Up