ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

“เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญาจักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ในเวลา 08.00 น. ณ ลานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

comments

Scroll Up