กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี2561

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาและถวายผ้าป่า นำโดยคณาจารย์ บุลคากรและนักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาและถวายผ้าป่า ณ วัดศรีปงชัย

comments

Scroll Up