กำหนดการพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีจบ ประจำปีการศึกษา2561 จะจัดขึ้นในวันพุธ ที่19 กันยายน 2561 ณ ห้องเรียน 8103 โดยมี อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ จัดบรรยายพิเศษ

ในหัวข้อเรื่อง ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้กับนักศึกษา วิธีหางานที่ได้ผล (How to get job) บรรยายโดย ดร.เสรี วงศ์สมฤดี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัยากรมนุษย์ Panda  Education  (Thailand) และ

บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงาน โดยคุณขจรเดช ลือสาย ศิษย์เก่า ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางปัจจุบัน พนักงานเดินรถ 4 งานเดินรถแขวงอุตรดิตถ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย

บรรยายพิเศษ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานและการเป็นผู้ประกอบการ โดย คุณอธิวัฒน์  ราษฎร์นิยม ศิษย์เก่า ปริญญาโท  MBA คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โยนก 2006 จำกัดกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ลำปาง) จำกัด รองประธานฝ่ายประชารัฐ SME ไทยลำปาง

Scroll Up