การตรวจประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย 2561

ผ่านไปด้วยดีกับการตรวจประกันคุณภาพระดับวิทยาลัย ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ และ ดร.พรนิภา จันทร์น้อย โดยเป็นคณะกรรมการการตรวจในครั้งนี้

comments

Scroll Up