ตัวแทนคณะพาณิชยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนว

หนุ่มๆ สาวๆ LIT ออกแนะแนวการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จังหวัดลำปาง เตรียมรับความสนุกสนานและความรู้มากมายกับทีมวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up