ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาขาวิศวกรรมโยธา

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางมีความยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Victoria University College สาขาวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 8-18 ธันวาคม 2560

Scroll Up