กิจกรรมการออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุดพี่ให้น้อง ปีที่ 11

ค่ายอาสาห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 11 โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด กลุ่มเครื่องดื่มของกระทิงแดง โดยได้รับงบสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ในการดำเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)

Scroll Up