กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านนางาม

กิจกรรมของสาขาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำและเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านนางาม ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

Scroll Up