ตัวแทนนักศึกษาอบรม กับ General Electric

คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมอบรม "ASEAN Digital Startup Competition Orientation" จัดโดย บริษัท General Electric (Thailand) ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 LIT4.0

Scroll Up