โครงการอินเตอร์เทคลำปางกับการพัฒนาคุณภาพสู่วิถีถิ่น

โครงการอินเตอร์เทคลำปางกับการพัฒนาคุณภาพสู่วิถีถิ่น Inter-tech Lampang with the development of quality into the local Community จัดทำกิจกรรมบัญชีครัวเรือนกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสอนทำไม้เสียบเงินที่ใช้สำหรับงานทอดผ้าป่า ให้กับนักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Scroll Up