บริการวิชาการต่อสังคมให้กับโรงเรียนสุนทรศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยความร่วมมือกับทางวิทยาลัย จัดการให้บริการทางวิชาต่อสังคมให้กับโรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ในกิจกรรมช่างมืออาชีพ ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 จำนวน 25 คน ในเดือนมกราคม 2560

Scroll Up