กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8

ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ได้จัดกิจกรรม เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 8 ณ โรงเรียนบ้านนาแช่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ในวันที่ 27 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559

Scroll Up