กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาแด่ รัชกาลที่ 7

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสวนพฤกษชาติเหมืองแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี อาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง คณาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมประกอบพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นไพศาล ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรากตรำเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รับความสุขสบายตลอดรัชสมัย ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

Scroll Up