กิจกรรมทำบุญฟังธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรพระ ๑๐๘ , สาธิตวิธีการทำขนมและอาหารพื้นเมืองที่นิยมนำไปทำบุญในวันเข้าพรรษา และการฟังเทศน์ ฟังธรรม เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ พร้อมถวายผ้าป่าและเครื่องไทยธรรมให้แก่วัดย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ลานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

Scroll Up