ประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้บริหาร ประจำปี 2558

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดประเพณีสระเกล้าดำหัวคณะผู้บริหาร ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง LCCT & LIT อาจารย์สุธีรา จิวะสันติการ และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ณ อาคารวิทยบริการ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

Scroll Up