นักศึกษา LIT เข้าร่วมนิทรรศการหลวงพ่อเกษม เขมโก

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นำโดย อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะอาจารย์และนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการหลวงพ่อเกษม เขมโก “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” เป็นงานประเพณีประจำทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิดของหลวงพ่อเกษม เขมโก คือ วันที่ 28 พ.ย. สำหรับปีนี้ซึ่งครบอายุ ๑๐๓ ปี และได้ร่วมจัดทำโรงทานเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก อ.เมือง จ.ลำปาง

Scroll Up