LIT จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยการนำของ อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง นำตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยพระวิสุทธิธรรมพิลาส เจ้าอาวาสวัดศรีปงชัย และจากนั้นได้นำตัวแทนนักศึกษาร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดโบราณวัตถุ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Scroll Up