ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 2555

ร่วมถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมทั้งจังหวัดลำปาง

Scroll Up