LIT - ร่วมจัดนิทรรศการวันวิชาการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา        

ช่วงสายของวันนี้ (22/02/60) ทีมประชาสัมพันธ์และแนะแนว LIT ร่วมออกบูธ กิจกรรมเปิดบ้านวันวิชาการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา เพื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีสถาบันอุดมศึกษาต่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ ม.ราชภัฏลำปาง, ม.ราชมงคลล้านนาลำปาง, ม.พะยา และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมจัดนิทรรศการ เป็นจำนวนมาก


สร้างเมื่อ พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 14:48:04 น.

จำนวนผู้เข้าชม 773 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง